Fokus på teenagere i familiepleje

07.05.2014
Fokus på teenagere i Videnscenter for Familiepleje

Hvordan kan man forbedre anbringelser af teenagere, så sammenbrud forebygges og flere unge fremover kan profitere af familiepleje? Sådan lyder et af de centrale spørgsmål bag det toårige projekt om bedre teenageanbringelser, som Videnscenter for Familiepleje netop nu er ved at afslutte. Projektet omfatter en lang række elementer - blandt andet en stor undersøgelsesrapport, som udkommer til oktober og en konference, som afholdes på Hotel Nyborg Strand den 21. november.

Teenageprojektets fokusområder

Hvordan kan man styrke kvaliteten i anbringelser af teenagere i familiepleje, så sammenbrud kan forebygges, og så flere unge fremover kan få glæde af at blive anbragt i en plejefamilie? Disse og andre spørgsmål ligger til grund for det toårige projekt om bedre teenageanbringelser, som Videnscenter for Familiepleje – med støtte fra Egmont Fonden – igangsatte i 2010.

Teenageprojektets elementer

Teenageprojektet er organiseret som et aktionsforsknings- og metodeudviklingsprojekt. Og udover en stor rapport indeholder projektet en række andre aktiviteter, blandt andet rekruttering af flere plejefamilier, der er egnede til at modtage teenagere, etablering af et lukket chatforum for anbragte og tidligere anbragte unge og en netværksgruppe, hvor anbragte unge har mødtes med andre unge og i fællesskab skrevet bogen: Når man bor i en anden familie. Som et led i projektet afholdes desuden en stor konference om Bedre Teenageanbringelser onsdag den 21. november på Nyborg Strand.

Teenageanbringelser – set fra de unges perspektiv

Rapporten tager udgangspunkt i 10 kvalitative interviews med familieplejeanbragte unge fra Københavns Kommune samt en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt samtlige familieplejeanbragte unge i kommunen. I undersøgelsen fortæller de unge selv, hvordan det er at bo hos en anden familie end ens biologiske familie. Og hvordan det påvirker deres liv i skolen, blandt venner og kærester og ikke mindst forholdet til deres forældre og søskende, at de er plejebørn.

Inspireret af ny barndomsforskning og tilknytningsteori

I rapporten er vi inspireret af den nye barndomsforskning og tesen om, at mennesker kan danne tilknytninger hele livet. Et særligt fokus i rapporten er derfor, hvordan unge, der er anbragt i teenageårene, oplever anbringelsen sammenlignet med unge, der er anbragt inden teenageårene. Oplever de teenageanbragte unge fx at knytte sig til plejeforældrene?

Anbragte unges trivsel og oplevelser af at være anderledes

Hvad betyder det for de unges identitet og oplevelse af normalitet at bo hos en plejefamilie? Tidligere forskning har vist, at mange plejebørn kæmper med følelser af at være anderledes og unormale.  I teenageundersøgelsen er vi derfor optaget af, om vi kan komme et spadestik dybere og få viden om, i hvilke situationer de anbragte unge eventuelt føler sig anderledes, hvorfor og hvordan det påvirker deres trivsel, og hvad man kan gøre for at modvirke disse følelser.

Forskelle på netværkspleje og ordinær familiepleje

Næsten en tredjedel af de teenageanbragte unge i Københavns Kommune er anbragt hos personer i deres slægt eller netværk. Det er derfor relevant at undersøge, hvad det betyder for de unge, om de anbringes hos deres slægtninge og netværk eller hos plejefamilier, som de ikke kendte inden anbringelsen.

Den etniske baggrunds betydning for de unge

Omkring halvdelen af de familieplejeanbragte teenagere i København kommer fra en familie, hvor den ene eller begge forældre er født i Afrika, Asien, Mellemøsten eller Østeuropa. Størstedelen af disse unge er anbragt i etnisk danske plejefamilier. Vi er derfor også optaget af, hvordan teenagere med etnisk minoritetsbaggrund oplever at bo hos en etnisk dansk plejefamilie.

Anbringelser af teenagere set fra plejeforældrenes perspektiv

Samtlige plejeforældre til unge i København Kommune har modtaget et spørgeskema og 10 plejeforældre har deltaget i et kvalitativt interview. På den baggrund ser vi på, hvordan plejeforældre oplever at have et plejebarn, der er blevet teenager eller at få teenager ind i familien. Hvilke særlige udfordringer og fordele oplever plejeforældre, der kan være? Hvad gør de for at få det til at fungere? Adskiller netværksplejeforældrenes oplevelser sig fra de øvrige plejeforældres? Oplever plejefamilier til plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund, at der er særlige udfordringer? Og synes plejeforældrene, at de får den hjælp og støtte fra systemet, som de har brug for?

 
Rapporten om teenageundersøgelsen forventes at udkomme i midten af oktober.

 

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08