Forstærkede plejefamilier er klar nu

07.05.2014
  • ""
Konceptet og rammerne er på plads og Center for Familiepleje er klar til at etablere den første anbringelse i en forstærket plejefamilie.

De forstærkede plejefamilier er Københavns Kommunes bud på en familieplejetype, som kan rumme børn og unge med større vanskeligheder end ordinære plejefamilier. Rammerne er fastlagt på baggrund af dialog med Børnefamiliecenter København (BFCK), en studietur til Aalborg samt sparring med andre kommuner, som arbejder med kommunale plejefamilier. Og næste skridt er at fortælle samarbejdspartnere – især de relevante sagsbehandlere – om indhold og betingelser for denne nye anbringelsesmulighed.

Målgruppen er særligt udfordrede børn og unge

Målgruppen for den nye familieplejetype er eksempelvis spæd- og småbørn med medfødte alkoholskader eller stærkt omsorgssvigtede børn og unge. Det vil sige børn og unge, som tidligere blev anbragt på døgninstitution, fordi deres problematikker blev antaget at være for svære at håndtere for en plejefamilie.
Forstærkede plejefamilier vil få ekstra støtte og supervision
Center for Familiepleje vil yde særlig tæt støtte til de forstærkede plejefamilier først og fremmest i form af meget hyppige konsulentbesøg, men også ekstra efteruddannelse, øget adgang til supervision, barnepigeordning, netværksgrupper mv.

Er du interesseret i at blive forstærket plejefamilie?

Erfarne plejefamilier som er interesserede i at blive forstærket plejefamilie i Københavns Kommune kan sende en skriftlig ansøgning til Center for Familiepleje via e-mail: Familieplejen@sof.kk.dk. Begrund venligst din ansøgning og vedlæg gerne plejetilladelse og socialrapport, så vender vi tilbage.

Yderligere information om forstærkede plejefamilier

For yderligere information kan du kontakte projektleder i Videnscenter for Familiepleje Gitte Ørum Madsen eller familieplejekonsulent Lone B. Lindblad Du kan også læse mere om de forstærkede plejefamilier i vores Informationspjece til sagsbehandlere eller i Projektbeskrivelsen.