Fortsat mange anbringelser på døgninstitution

07.05.2014
  • statistik
    colourbox.com
Fortsat mange anbringes på døgninstitution viser Videnscenter for Familieplejes kvartalsstatistik

Brugen af de forskellige anbringelsestyper i Københavns Kommune har ikke ændret sig væsentligt fra 2010 til 2011. Knap halvdelen af de børn og unge, der blev anbragt eller genanbragt i 2011, kom på døgninstitution, mens kun 18,6 procent blev anbragt i en pleje- eller netværksplejefamilie. Det viser den seneste kvartalsopgørelse fra Videnscenter for Familiepleje.

Nyt måltal: 45 procent af alle anbragte skal bo i en plejefamilie

Center for Familiepleje og Børnefamiliecenter København (BFCK) har fastsat to nøgletal for den ønskede andel af familieplejeanbringelser i Københavns Kommune. Målet er, at 45 procent af alle anbragte i kommunen skal bo i en plejefamilie ved udgangen af 2012, hvilket betyder, at godt en femtedel af alle nyanbringelser skal ske i en pleje- eller netværksplejefamilie.

Svag tendens til fald i andelen af anbragte i familiepleje

Det erklærede mål er, at andelen af anbragte børn og unge i København, som bor i en plejefamilie skal stige til 45 procent inden udgangen af 2012, men ifølge den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje er der p.t. en svag tendens til, at det går den forkerte vej: Den 1. april 2012 lå andelen af familieplejeanbragte på 42,9 procent mod 43,2 procent året før.

Hvis målet skal nås anslås det, at andelen af nyanbringelser - et andet nøgletal - skal op på 20,6 procent for 2012 som helhed. I årets første kvartal ligger andelen på 20,2 procent. Ved samme tid sidste år var andelen af nyanbringelser i familiepleje 17,7 procent.

Færre anbringes på socialpædagogiske opholdssteder

Inden for det seneste år er der sket en markant nedgang i nye anbringelser på socialpædagogisk opholdssted. I årets første kvartal blev 4,6 procent af alle nyanbragte børn og unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted. Til sammenligning var andelen på næsten en femtedel - 19,4 procent - på samme tid året før. Der er dermed sket en nedgang på godt 15 procentpoint i antallet af anbringelser på socialpædagogisk opholdssted.

Unge på skibsprojekter, kost- eller efterskole kommer ofte direkte hjemmefra

Samlet set har 43,5 procent af alle nuværende anbragte børn og unge i Københavns Kommune været anbragt tidligere. Kostskole, efterskole og skibsprojekt er den anbringelsesform, hvor flest bliver anbragt direkte hjemmefra. Over halvdelen af disse unge har ikke tidlige været anbragt. Til sammenligning har kun en fjerdeldel af de unge, der bor på socialpædagogiske opholdssted, ikke tidligere været anbragt.

Læs flere tal i kvartalsstatistikken for april 2012

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08