Hvordan øger man trivslen for plejebørn med handicap?

21.11.2016
  • ""
Nyt inspirationsmateriale fra VABU sætter fokus på, hvordan man øger trivslen hos plejebørn med kronisk sygdom eller handicap.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) har med støtte fra Egmont Fonden netop udgivet et helt nyt sæt inspirationsmaterialer, der udspringer fra rapporten ”Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje”.

Til pleje- og aflastningsforældrene er der udarbejdet en pjece med konkrete råd, anbefalinger og forslag til, hvordan de kan øge barnets eller den unges og hele familiens trivsel – deres egne hjemmeboende børn. Desuden sætter pjecen fokus på plejebarnets venskaber, mobning og ensomhed, relationen til plejebarnets forældre m.m.

Til sagsbehandlere og familieplejekonsulenter er der også udarbejdet en pjece. Den indeholder råd, anbefalinger og forslag til, hvordan sagsbehandlere og familieplejekonsulenter kan støtte op om barnets eller den unges og hele familiens trivsel – herunder pleje- eller aflastningsforældrenes egne hjemmeboende børn. Samtidig sætter pjecen fokus på temaer som inddragelse, hvilke kompetencer en plejefamilie skal have, hvilken støtte de bør modtage m.m.

- Vi har taget de bedste pointer fra vores store undersøgelse om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap og lavet dette inspirationsmateriale med gode råd og vejledning. Vi håber, at alle kan få glæde af materialet, siger projektleder Carsten Kirk Alstrup.

Du kan finde både rapporten og inspirationsmaterialet via nedenstående links: