Hvordan støtter man op om anbragte børn og unges skolegang?

13.06.2017
  • ""
Nyt inspirationsmateriale fra VABU sætter fokus på, hvordan voksne bedre kan støtte op om anbragte børn og unges skolegang

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) har netop udgivet et helt nyt inspirationsmateriale på baggrund af rapporten 'Bedre støtte til anbragte børn og unges skolegang - perspektiver fra Københavns Kommune'.

Inspirationsmaterialet er målrettet plejeforældre og fagprofessionelle som sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, kontaktpædagoger og skolelærere som alle på forskellig vis er involverede i anbragte børns hverdag og skolegang.

Inspirationsmaterialet indeholder råd, anbefalinger og forslag til, hvordan man kan støtte op om skolegangen med fokus på temaer som: Forventninger og motivation, normal eller anderledes, lektiehjælp og støtte til udvikling af børn og unges almenviden og omverdensforståelse, samt betydningen af samvær og møders indflydelse.

Desuden giver inspirationsmaterialet bud på, hvordan de forskellige voksne omkring børnene kan arbejde bedre sammen om skolegangen.

- Vi har udvalgt de væsentligste temaer fra vores omfattende undersøgelse om anbragte børn og unges skolegang og lavet dette inspirationsmateriale med gode råd og anbefalinger, siger Mette Larsen, antropolog og leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

- Materialet tager særligt udgangspunkt i børnenes erfaringer og anbefalinger til, hvad forskellige voksne kan gøre for at støtte dem i at få en bedre skolegang. Vi håber, at alle kan få glæde af materialet, siger projektleder Line Klyvø.

Hent inspirationsmaterialet her

Læs mere om undersøgelsen og hent projektrapporten her

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82