København anbringer flest i netværkspleje

09.05.2014
  • Colourbox.com
Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit.

I slutningen af 2012 bor 12,7 procent af alle anbragte børn i Københavns Kommune i en familie, de kendte i forvejen via deres netværk, mens det samme kun gælder for 7,6 procent af børnene i de øvrige 6-by kommuner. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit, og også i sammenligning med landets fem næststørste kommuner er forskellen markant. I slutningen af 2012 bor 12,7 procent af alle anbragte børn i Københavns Kommune i en familie, de kendte i forvejen via deres netværk, mens det samme kun gælder for 7,6 procent af børnene i de øvrige 6-by kommuner. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Ifølge de seneste tal fra Ankestyrelsen er København den by, som har den højeste andel af anbringelser i netværket sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner. Godt 26 procent af de børn, der var anbragt i en plejefamilie ultimo 2012, boede i en netværksplejefamilie. På landsplan var det kun 12 procent af de plejefamilieanbragte, som boede i netværksplejefamilie, og gennemsnittet for de øvrige 6-by-kommuner var 14 procent. De såkaldte 6-by kommuner er landets største kommuner og består – udover København – af Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Randers.

Tallene skal ses i lyset af, at Københavns Kommune generelt anbringer lidt færre børn i familiepleje end landets øvrige kommuner – i alt 48,1 procent mod 53,4 procent på landsplan. Men selv om andelen af børn anbragt i familiepleje i Københavns Kommune er lidt lavere end landsgennemsnittet, så udgør andelen af børn i netværkspleje 12,7 procent af alle anbragte børn i København, mod henholdsvis 7,6 procent i 6-by kommunerne og 7 procent i landet som helhed.

Anbringelseshyppigheden falder i København

Anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er fra 2009 til 2012 faldet med 2,4 børn pr. 1000 børn. Ved udgangen af 2012 var 10,4 børn og unge ud af 1000 anbragt i København, mens der på landsplan var anbragt 10 børn og unge pr. 1000 børn.

Det største fald i anbringelseshyppigheden i København er sket blandt de 15 til 17-årige, hvor anbringelseshyppigheden er faldet med 7,5 unge pr. 1000 unge i løbet af den 3-årige periode.

Sammenlignet med 6-by kommunerne samt landsgennemsnittet er København dog fortsat den by, som anbringer flest 15 til 17-årige. I slutningen af 2012 var der i København anbragt 34,5 unge pr. 1000 unge i aldersgruppen 15-17 år, mens gennemsnittet for 6-by kommunerne var 25,5 unge pr. 1000 unge. På landsplan var anbringelseshyppigheden lidt lavere med 23 pr. 1000 unge fra 15 til 17 år.

Læs videnscentrets statistik fra oktober 2013

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.