København anbringer flest i netværkspleje

09.05.2014
  • ""
    Colourbox.com
Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit.

I slutningen af 2012 bor 12,7 procent af alle anbragte børn i Københavns Kommune i en familie, de kendte i forvejen via deres netværk, mens det samme kun gælder for 7,6 procent af børnene i de øvrige 6-by kommuner. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit, og også i sammenligning med landets fem næststørste kommuner er forskellen markant. I slutningen af 2012 bor 12,7 procent af alle anbragte børn i Københavns Kommune i en familie, de kendte i forvejen via deres netværk, mens det samme kun gælder for 7,6 procent af børnene i de øvrige 6-by kommuner. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Ifølge de seneste tal fra Ankestyrelsen er København den by, som har den højeste andel af anbringelser i netværket sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner. Godt 26 procent af de børn, der var anbragt i en plejefamilie ultimo 2012, boede i en netværksplejefamilie. På landsplan var det kun 12 procent af de plejefamilieanbragte, som boede i netværksplejefamilie, og gennemsnittet for de øvrige 6-by-kommuner var 14 procent. De såkaldte 6-by kommuner er landets største kommuner og består – udover København – af Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Randers.

Tallene skal ses i lyset af, at Københavns Kommune generelt anbringer lidt færre børn i familiepleje end landets øvrige kommuner – i alt 48,1 procent mod 53,4 procent på landsplan. Men selv om andelen af børn anbragt i familiepleje i Københavns Kommune er lidt lavere end landsgennemsnittet, så udgør andelen af børn i netværkspleje 12,7 procent af alle anbragte børn i København, mod henholdsvis 7,6 procent i 6-by kommunerne og 7 procent i landet som helhed.

Anbringelseshyppigheden falder i København

Anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er fra 2009 til 2012 faldet med 2,4 børn pr. 1000 børn. Ved udgangen af 2012 var 10,4 børn og unge ud af 1000 anbragt i København, mens der på landsplan var anbragt 10 børn og unge pr. 1000 børn.

Det største fald i anbringelseshyppigheden i København er sket blandt de 15 til 17-årige, hvor anbringelseshyppigheden er faldet med 7,5 unge pr. 1000 unge i løbet af den 3-årige periode.

Sammenlignet med 6-by kommunerne samt landsgennemsnittet er København dog fortsat den by, som anbringer flest 15 til 17-årige. I slutningen af 2012 var der i København anbragt 34,5 unge pr. 1000 unge i aldersgruppen 15-17 år, mens gennemsnittet for 6-by kommunerne var 25,5 unge pr. 1000 unge. På landsplan var anbringelseshyppigheden lidt lavere med 23 pr. 1000 unge fra 15 til 17 år.

Læs videnscentrets statistik fra oktober 2013

Kontakt

+45 29 25 67 24