Konference: Nye metoder for at skabe det gode match i familieplejeanbringelser

14.11.2017
  • Vabu-konference
På en konference i DGI-byen præsenterede VABU en række nye metoder til at finde den rigtige plejefamilie til et barn

- Matching mellem plejefamilie og barnet er et af de absolut springende punkter i at skabe succesfulde plejefamilieanbringelser. Og det er matchingen, som er temaet i dag.

Sådan lød det fra Mikkel Boye, direktør for Socialforvaltningen i København, da han bød deltagerne velkommen på konferencen støttet af Egmont Fonden den 25. oktober 2017.

Nye metoder skal skabe det gode match

På dagen præsenterede Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) projektet ”Det gode match”. Projektet har, med midler fra Egmont Fonden, løbet i to år og haft til formål at udvikle nye metoder til matchning, dvs. arbejdet med at finde den rette plejefamilie til det enkelte barn. VABU præsenterede også en ny metodeguide, som kan bruges af sagsbehandlere og familieplejekonsulenter til at skabe det gode match i familieplejeanbringelser.

- Tanken med metodeguiden er både at arbejde meget systematisk med metoderne, men også dynamisk ud fra en tanke om, at der ikke er nogen børn, forældre eller plejeforældre, der er ens, fortalte Signe Bressendorff, projektleder ved Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har lavet metodeguiden i tæt samarbejde med plejebørn, forældre, plejefamilier og medarbejdere. Metodeguiden kan findes her.

Fortællinger om plejebørn har også betydning

Jacob Folke Rasmussen, konsulent ved Narrativt selskab, fortalte om hvordan fortællinger om barnet fra socialrådgivere og familieplejekonsulenter kan få betydning i familieplejeanbringelser.

- Det er vigtigt at få adgang til barnets egen historiefortælling for at få indsigt i, hvad det er for en historie, barnet sætter sammen, og hvilken mening barnet skaber, og hvilke forklaringer barnet giver på det, der er sket, sagde Jacob Folke Rasmussen.

Karen Asta Bo, socialrådgiver og konsulent indenfor børnefamiliebehandling talte om, hvordan man kan inddrage børn, der står overfor en familieplejeanbringelse.

- Barnet er dybt afhængig af at møde en voksen, som lytter og stiller nogle gode og relevante spørgsmål, sagde Karen Asta Bo.

Nytænkning i forhold til inddragelse af børn, forældre og plejefamilie

Anne Blom Corlin, cand. Psych. fra Center for Mentalisering, talte om betydningen af, at plejeforældrene forholder sig mentaliserende overfor plejebarnet.

- Det kan skabe tæt tilknytning, når forældre er mentaliserende, når det lykkedes at se bagom plejebarnet og ikke tager deres adfærd for pålydende, sagde Anne Blom Corlin.

Til sidst blev konferencen afrundet af Poul Ertner, borgercenterchef i BBU, Socialforvaltningen, Københavns Kommune. Han startede med at takke Egmont Fonden for bevillingen, som har muliggjort arbejdet med projektet.

- Den opgave, vi står overfor i Københavns kommune, er at kigge grundigt på de erfaringer, vi har opsamlet i projektperioden. Flere af metoderne kræver tidsmæssigt flere ressourcer af medarbejderne, men mange af dem fordrer først og fremmest nytænkning i forhold til inddragelse af børn, forældre og plejefamilie.

- Vi ønsker ikke at bevæge os tilbage fra noget, som vi har flyttet os fra, sagde Poul Ertner.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08