Lovændringer giver bedre vilkår

12.10.2015
  • Praktisk information og regler
    Foto: Colourbox.com
Fra 1. oktober 2015 har plejefamilier og plejebørn fået bedre vilkår på en række områder, blandt andet i forhold til adoption.

Lovændringer i bl.a. adoptionsloven og lov om social service har med virkning fra den 1. oktober 2015 givet plejefamilier og plejebørn forbedrede vilkår på en række områder. Blandt andet har plejefamilier fået lettere adgang til at adoptere deres plejebørn, ligesom plejebørn nu skal give deres samtykke til flytning fra et anbringelsessted til et andet, allerede når de er 12 år.

Lettere adgang til adoption uden samtykke

Folketinget har besluttet at styrke plejefamiliers adgang til at adoptere deres plejebørn uden samtykke, når det er sandsynligt, at forældrene ikke opnår forældreevne.

Politikerne ønsker dermed at give flere børn mulighed for at blive i deres plejefamilie, når det af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst vil være til gavn for barnet. Samtidig har Folketinget ønsket at gøre det nemmere for plejeforældrene at adoptere, når plejebarnet har en sådan tilknytning til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet at flytte.

Der blev også foretaget ændringer i adoptionsloven for nogle år siden, men de har ikke ført til væsentligt flere adoptioner, hvorfor loven nu bliver ændret igen.

Mere faglig støtte til adoptiv- og netværksplejefamilier

Folketinget har desuden valgt at forbedre adgangen til faglig støtte for netværksplejefamilier og familier, som har adopteret deres plejebarn, idet de – fra 1. oktober – har fået ret til ”den fornødne faglige støtte”. Kommunerne får dermed en ekstra opgave i forhold til denne gruppe af pleje- og adoptivfamilier.

12-årige skal give samtykke til flytning

Den sidste ændring, som er foretaget i Serviceloven, tager sigte på at styrke anbragte børns reststilling ved at sænke den nedre aldersgrænse for, hvornår børn skal give deres samtykke til flytning fra et anbringelsessted til et andet fra 15 år til 12 år.