Makkerlæsning for efteråret 2017 er sat i gang

30.08.2017
  • ""
Center for Familiepleje har nu sat gang i en ny runde Makkerlæsning i samarbejde med Socialstyrelsen og Als Research.

- Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra de medvirkende plejeforældre i første runde makkerlæsning. Så nu glæder vi os til at følge de nye familier, som er med i anden runde. Som noget nyt er der også netværksplejefamilier med denne gang, siger Line Klyvø, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

I januar og februar 2017 er plejefamilier med børn i alderen 8 -12 år blevet kontaktet af konsulenter fra Center for Familiepleje med tilbuddet om at medvirke i Makkerlæsning i efteråret 2017. Plejeforældrene har her i august været på kursus i metoden Makkerlæsning og vil fra september til december læse 3-4 gange om ugen med deres plejebarn.

Forløbet bliver fulgt af Rambøll, TrygFondens Børneforskningscenter og professor Bo Vinnerljung, som står for at evaluere forløbet. Evalueringen skal klarlægge, om forløbet reelt har bidraget til at forbedre børnenes læsefærdigheder. Det bliver bl.a. undersøgt ved, at børnenes skolelærere tilmelder dem til nationale skoletest. Desuden udsender Rambøll elektroniske spørgeskemaer til plejeforældrene og børnene.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82