Mest forebyggelse rettet mod hele familien

09.05.2014
  • statistik
    colourbox.com
Når der iværksættes forebyggende foranstaltninger i Københavns Kommune er der ofte fokus på familien som helhed.

Familierettede foranstaltninger som dagtilbud og familiebehandling udgør knap 47 procent af de forebyggende foranstaltninger, men også kontaktpersoner, økonomisk støtte og aflastning er blandt de mest brugte tiltag. Den 1. april 2013 var der i alt 2757 aktive forbyggende foranstaltninger, hvilket er status quo i forhold til året før, mens antallet af anbragte børn og unge er faldende.

De fleste tilbud er rettet mod hele familien

Familierettede tilbud er den absolut største kategori, når det gælder forebyggende foranstaltninger i Københavns Kommune. Den 1. april 2013 er der i alt 2757 aktive forbyggende foranstaltninger for børn og unge i Københavns Kommune, og heraf udgør de familierettede foranstaltninger som dagtilbud og familiebehandling hele 46,9 procent. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

I statistikken er de forebyggende foranstaltninger opdelt i syv større kategorier samt øvrige, og de hyppigst anvendte foranstaltninger er familierettede tilbud (46,9 pct.), kontaktpersoner til barnet eller familien (20,6 pct.), generel økonomisk støtte (11,2 pct.), aflastningsophold (10,6 pct.), støtteperson til myndighedsindehaveren (5,2 pct.) samt tilskud til lejrskole og fritidsaktiviteter (4,6 pct.). Kategorien ”øvrige” udgør 0,9 procent.

Store forskelle fra bydel til bydel

Tallene dækker dog over meget store forskelle mellem de otte børnefamilieenheder. For eksempel udgør de familierettede foranstaltninger hele 57 procent af alle tiltag i Bispebjerg, men kun 40,6 procent i Amager Vest. Og ser man på brugen af aflastningsfamilier, hvor gennemsnittet for hele kommunen er på 10,6 procent, så svinger det fra 6,1 procent på Nørrebro til 15,8 procent på Vesterbro.

Antallet af anbragte falder, men flere kommer i familiepleje

Pr. 1. april 2013 er 1014 børn og unge fra Københavns Kommune anbragt uden for hjemmet, hvilket er et fald på ca. 7 procentpoint fra 1. april 2011, hvor 1085 børn og unge var anbragt.

Børn og unge anbragt i familiepleje (ordinær familiepleje eller netværkspleje) udgør næsten halvdelen (46,7 procent) af alle anbragte københavnerbørn pr. 1. april 2013, og brugen af familiepleje er dermed steget inden for de seneste par år. Stigningen er på 3,2 procentpoint.