Møder med barn og forældre gør en forskel i matchning

27.02.2017
  • ""
Møder mellem familieplejekonsulent, barn og forældre øger muligheden for at skabe et godt match mellem et barn og en plejefamilie.

Hvordan skaber man det gode match mellem et barn og en plejefamilie? Det er Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) i gang med at undersøge via projektet Det gode match, som er finansieret med støtte fra Egmont Fonden. Siden 1. oktober 2015 har VABU afprøvet nye metoder til at matche barn og plejefamilie, og nu er der positive erfaringer fra projektperioden. Det viser en midtvejsevaluering, som konsulenthuset Cubion A/S står bag.

- Normalvis møder familieplejekonsulenten ikke hverken barnet eller deres forældre, når de skal finde den rette plejefamilie til barnet eller den unge, siger Signe Bressendorff, projektleder på Det gode match. – Men som en ny metode har vi afprøvet møder fx mellem familieplejekonsulenten og barnet, og det ser ud til at gøre en positiv forskel.

En familieplejekonsulent udtaler således i midtvejsevalueringen: ”Når jeg har mødt den unge kan jeg bedre mærke, om det her rent faktisk kan blive et godt match”.

Positiv effekt på forældrenes krisetilstand

Midtvejsevalueringen viser også, at familieplejekonsulenternes møde med barnets forældre kan være med til at minimere den krisetilstand forældrene står i, når deres barn skal anbringes uden for hjemmet.

- Her peger evalueringen på, at det har en positiv betydning, at familieplejekonsulenten indtager en synlig rolle. Det kan fx ske ved, at forældrene får mulighed for at stille direkte spørgsmål til familieplejekonsulenten og derigennem kan få direkte svar på deres spørgsmål og bekymringer om f.eks. plejefamilien, siger Carsten Kirk Alstrup, projektleder i VABU.

En sagsbehandler nævner således i midtvejsevalueringen: ”Jo mere forældrene føler sig inddraget og har indflydelse, jo nemmere bliver det for dem at bakke op om anbringelsen, fordi de føler, at det ikke er så krænkende for dem, hvis nogle af deres ønsker til anbringelsen, bliver imødekommet”.

Følgeforskningen er godt i gang

Afprøvningen af de nye metoder er gennemført i samarbejde med BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave samt Center for Familiepleje.

I forbindelse med den følgeforskning, som VABU skal stå for undervejs i projektet, vil både børn, unge, forældre og plejeforældre blive interviewet, så deres oplevelser og stemmer også kommer frem i jagten på ”det gode match”.

Følgeforskningen er godt i gang og flere børn, unge og forældre vil blive interviewet i de kommende måneder.

- Ca. 10 plejeforældre vil blive inviteret til at deltage i et fokusgruppeinterview i slutningen af maj, siger Signe Bressendorff.

Kontakt

Signe Bressendorff

Projektleder
+45 40 48 57 62