Ny bog om plejefamiliens gaver - og opgaver

17.12.2014
  • Plejefamilie - gaver og opgaver
    Illustration: Forlaget Systime
Ny antologi til plejefamilier og professionelle giver 360 graders indblik i det svære og givende arbejde, det er at være plejefamilie.

Den 11. december 2015 udkom en ny antologi om det at være plejefamilie og de gaver og opgaver, som følger med. Mette Larsen, der er leder af Videnscenter for Familiepleje er en af de tre redaktører bag antologien, som ifølge professor Per Schultz Jørgensen, har alt det, der skal til for at blive bogen om plejefamilien.

En opslagsbog, der dækker det hele

”Bogen om plejefamilien dækker det hele, og den gør det på en vidende, forskningsbaseret, personlig og erfaringsbaseret måde.  Den har alt det, der skal til for at blive bogen om plejefamilien, den man kan vende tilbage til og slå op i, når der er en problemstilling, der skal vendes eller tanker, der skal prøves af.” Sådan skriver professor Per Schultz Jørgensen i sin anmeldelse af bogen Plejefamilie – gaver og opgaver, som netop er udkommet på forlaget Systime.

Bogen, der har bidrag fra i alt 31 forskellige forfattere, henvender sig både til fagfolk og plejefamilier. Og Per Schultz Jørgensen vurderer, at det bliver en bog, der vil kunne hjælpe plejeforældre med at leve op til de store udfordringer, de møder. Ikke fordi der findes hurtige svar og løsninger, men fordi bogen rummer den største danske erfaringsopsamling på området.

Plejefamilier gør et fantastisk arbejde

Leder af Videnscenter for Familiepleje, Mette Larsen, er medredaktør af antologien og hun fortæller, at et af ønskerne med bogen er, at give flere familier lyst til at blive plejefamilie. Men bogen skal også ses som en anerkendelse af det store og vigtige arbejde, som mange plejefamilier udfører til glæde for udsatte børn og deres familier.

”At være plejefamilie er ét af de mest udfordrende hverv, man kan forestille sig; På den ene side skal man først og fremmest være familie, og på den anden side også arbejde som familie. Men de danske plejefamilier gør et fantastisk arbejde: De engagerer sig og giver barnet den tryghed og støtte, der skal til for at de kan udvikle selvværd og få en god skolegang og på sigt klare sig godt i livet ,” siger Mette Larsen.

Bogen er først og fremmest tænkt som et opslagsværk til plejeforældre, både de erfarne og de, som overvejer eller står overfor at modtage et barn i pleje for første gang, men Mette Larsen understreger, at bogen også med stort udbytte kan læses af fagpersoner.

Et 360 graders indblik

Både forskere, psykologer, familieplejekonsulenter, sagsbehandlere, plejeforældre og tidligere anbragte har bidraget til bogens 30 kapitler, som giver et 360 graders indblik i det at være plejefamilie. Her kan man læse om alt lige fra de indledende overvejelser, man bør gøre sig, inden man påtager sig hvervet som plejefamilie for et udsat barn, til hvordan man samarbejder med en forvaltning, og hvilke opgaver man kan blive stillet overfor.

Desuden er der kapitler om plejebørn i forskellige aldersgrupper, om anbringelser i netværket, om plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund og plejebørn med diagnoser. Og endelig er der kapitler, somhandler om, hvordan man afslutter et plejeforhold på en måde, så man bevarer kontinuiteten i barnets eller den unges liv efter endt anbringelse.

Udover Mette Larsen har også projektleder i Videnscenter for Familiepleje Line Klyvø og Familieplejekonsulent i Center for Familiepleje Lise Lotte Reiter bidraget med kapitler til bogen.

Plejefamilie – gaver og opgaver, red. Marianne Folden, Mette Larsen og Niels Peter Rygaard, udgivet på forlaget Systime, 2014, 319 sider.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08