Ny bog om udsatte piger med etnisk baggrund

07.05.2014
Inge Loua fra Videnscenter for Familiepleje har skrevet bogen "Når Aicha løber hjemmefra"

Når Aicha løber hjemmefra er en bog om de etniske minoritetspiger, der har det så svært derhjemme, at de søger hjælp uden for familien. Bogen er skrevet af projektleder i Videnscenter for Familiepleje, psykolog Inge Loua, og udkom den 30. august på Hans Reitzels forlag. Bogen er skrevet til fagfolk, men kan også med stort udbytte læses af plejefamilier.

Når Aicha løber hjemmefra er en bog om den lille gruppe af etniske minoritetspiger, som har det så svært derhjemme, med sig selv og familien, at de vælger at søge hjælp udefra - og måske ender med at blive anbragt udenfor hjemmet. Bogen er skrevet af projektleder i Videnscenter for Familiepleje, psykolog Inge Loua, og udkommer i dag på Hans Reitzels forlag.

Bogen Når Aicha løber hjemmefra omhandler det psykosociale arbejde med unge, der befinder sig i krydsfeltet mellem det danske samfunds forventninger og normer, og familiens og det etniske miljøs forventninger og normer. Pigerne og deres problemer har ofte et særligt udtryk, som giver usikkerhed blandt fagfolk og i forvaltningerne. Hvis der er tale om æresresrelaterede konflikter kræver det særlig viden og særlige hensyn til blandt andet sikkerhed og beskyttelse – fra første samtale til eventuelt beslutning om anbringelse.

Problemet er først og fremmest socialt - ikke kulturelt

Bogens hovedkonklusion er, at pigernes problemer først og fremmest har et socialt udspring og sekundært skyldes kulturelle forhold. I den offentlige forståelse og i det officielle Danmarks møde med pigerne ser det omvendt ud – mange opfatter etniske minoritetsunges problemer som primært kulturelt betingede og ser ikke de symptomer, der primært handler om manglende stimulation, dårlige sociale vilkår og ressourcesvage forældre.

Vold, misbrug, svigt m.v. er sociale fænomener og uacceptable handlinger i alle kulturer. Men kulturbrillerne gør det svært at se klart, og ofte går der mange års berøringsangst forud for en indgriben i familien og en evt. anbringelse udenfor hjemmet.

De stærke kulturelle barrierer er et fællestræk

Bogen har endvidere den pointe, at etniske minoritetspiger, der har problemer med familien ikke er en homogen gruppe, men er piger med en vifte af sociale problemer, forskellige personligheder og motivation for at søge hjælp hos myndighederne. Fælles for pigerne er dog de stærke kulturelle barrierer for at søge hjælp udenfor familien, hvilket gør det til et meget større skridt for etniske minoritetspiger, end for tilsvarende danske unge.

Konsekvenserne af deres handling og familiernes sædvanlige reaktion er meget mere alvorlig og omfattende, end når etnisk danske unge søger hjælp udenfor familien. Derfor skal der også udvises særlig agtpågivenhed ved rådgivning og især ved anbringelse udenfor hjemmet.

National strategi mod æresrelaterede konflikter

Udgivelsen af Når Aicha løber hjemmefra er tidsmæssigt nært sammenfaldende med lanceringen af regeringens nye National strategi mod æresrelaterede konflikter, der blandt andet vil opkvalificere fagfolk i Danmark gennem undervisning og kursusudbud på landets professionshøjskoler og forbedre arbejdsgangene i de danske socialforvaltninger.

Kort om forfatteren Inge Loua

Inge Loua er psykolog og har 20 års erfaring med etniske minoritetsunge, blandt andet som leder af Bostedet Kastaniehuset, der fra 2004 til 2009 var Danmarks eneste specialiserede opholdssted for piger med etnisk minoritetsbaggrund. I Videnscenter for Familiepleje arbejder hun især med de svære anbringelsessager under Socialstyrelsens ekspertnetværk VISO, men er også tilknyttet Videnscentrets forskningsprojekter.

Fakta om bogudgivelsen

Bogen Når Aicha løber hjemme fra – psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger er udgivet med økonomisk støtte til skriveprocessen fra Social- og Integrationsministeriet. Bogen udgives på Hans Reitzels forlag og udkommer den 30. august 2012.

Skrevet til fagfolk, men kan læses af alle

Bogen er skrevet til fagfolk. Den retter sig først og fremmest mod pædagogisk personale i opholdssteder, døgntilbud og ungdomsinstitutioner, men vil også kunne læses med stort udbytte af plejefamilier, lærere, SSP-medarbejdere og andre fagfolk, der arbejder med unge til hverdag og interesserer sig for de særlige vilkår, som de unge etniske minoritetspiger lever med.

Læs udgiverens omtale af bogen Når Aicha løber hjemmefra

Læs interview med Inge Loua i Kristeligt Dagblad: Sorthåret fattigdom forstærker æresvold