Ny læsetræningsmetode skal få plejebørn til at læse bedre

13.09.2016
  • ""
Center for Familiepleje og Socialstyrelsen er i færd med at afprøve en ny læsetræningsmetode på plejebørn fra 3. eller 5. klasse.

Center for Familiepleje og Socialstyrelsen er i færd med at afprøve en ny læsetræningsmetode på plejebørn fra 3. eller 5. klasse i Københavns Kommune. Det er metoden ’Makkerlæsning’, som gennem forsøg i England og Sverige har fået anbragte børn til at forbedre deres læsefærdigheder svarende til et helt års udvikling – i løbet af blot 4 måneder. Projektet har kørt siden juni 2016 og løber indtil juni 2018.

- Indtil videre har plejeforældrene været på kursus i Makkerlæsningsmetoden. Kurset har givet dem redskaber og teknikker til at læse med børnene. Det bliver spændende at se, hvor meget vi kan rykke børnenes læsekundskaber, siger Line Klyvø, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

De deltagende plejeforældre har forpligtet sig til at læse med deres barn i 20 minutter mindst 3 gange om ugen i 3 måneder. Alle deltagerbørn får en læsedagbog, og plejeforældrene får instruktioner og værktøjer, som kan hjælpe med at vælge bøger på det rigtige niveau. For at ruste dem yderligere til opgaven får plejeforældrene undervisning af eksperter i makkerlæsningsmetoden på en kursusaften, og de får løbende støtte i form af råd og vejledning til at fastholde motivationen, gode idéer til bogvalg m.m.

Metoden blev prøvet af for første gang i et pilotprojekt tidligere i 2015, som Center for Familiepleje afviklede sammen med en række plejefamilier og plejebørn. Og der er kommet positive meldinger fra deltagerne.

- Jeg kan tydeligt se en forskel fra før til nu. Vi har to piger i pleje, som begge har fået mere motivation og mod på skolearbejdet, og de har fået mere selvtillid i forhold til at læse højt i klassen. Jeg synes også, at den én til én-kontakt, som vi har benyttet ved læsning, har været rigtig god for mit forhold til børnene. Derudover oplever jeg, at pigerne har øget deres læsehastighed. Men mest af alt synes jeg, at det har styrket deres selvtillid og tro på, at de kan noget, siger plejemor Anette Lauritsen, som deltog i pilotprojektet.

- Hvad tænker du om, at Københavns Kommune har valgt at opstarte et projekt om Makkerlæsning?

- Det er en rigtig god idé. Jeg synes, at jeg er blevet bekræftet i, at det fokus vi i forvejen altid har haft hos os med at læse lektier med plejebørnene og bakke op om deres skolegang, er det rigtige at gøre, siger Anette Lauritsen.

Projektet Makkerlæsning er finansieret med støtte fra Socialstyrelsen.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82