Ny metodeguide skal gøre os klogere på at skabe det gode match

12.06.2016
  • Billede af en familie
Hvordan skaber man det gode match mellem et barn og en plejefamilie? Det skal projektet ’Det gode match’ gøre os klogere på.

Projektet Det gode match tager udgangspunkt i 25 konkrete sager om anbringelse, fordelt på to børnefamilieenheder i Københavns Kommune. Det gode match er dels finansieret af Københavns Kommune, dels af Egmont Fonden, som har støttet projektet med 2,3 mio. kroner. Børnene, som indgår i projektet, er børn i alderen 4-5 år og opefter. Formålet er at afprøve nye metoder til at matche barn og plejefamilie, og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har derfor udviklet en ny metodeguide, som skal bruges af de fagprofessionelle i projektets 25 sager.

- Metodeguiden er lavet i tæt samarbejde med sagsbehandlere og familieplejekonsulenter. Og den har særligt fokus på at få inddraget både børn og forældre i matchingen, samt fokus på at skabe et tættere samarbejde mellem sagsbehandleren og familieplejekonsulent, siger Signe Bressendorff, projektleder på Det gode match.

Barn og forældre skal inddrages

Et vigtigt element i metodeguiden er, at barnet og dets forældre føler sig hørt og inddraget i processen.

- Det sikrer vi blandt andet ved, at sagsbehandleren og familieplejekonsulenten skal holde tæt kontakt til barnet i processen. Og efter hvert møde med forvaltningen skal der indhentes feedback fra barnet og dets forældre i form af to afsluttende spørgsmål. Så kan man nemlig nemmere justere næste skridt ud fra barnets og forældres tilbagemeldinger, siger Signe Bressendorff.

En central del af samtaleforløbet vil handle om at afklare, hvilke ønsker både barnet og forældrene har til en kommende plejefamilie. Der skal også afsættes god tid til at tale med forældrene om, hvad det indebærer, at deres barns skal anbringes i en plejefamilie, samt hvad de som forældre kan have indflydelse på under anbringelsen.

Samtaler skal vise forventninger til hinanden

Som en anden del af metodeguiden bliver der fra anbringelsens start iværksat ’forventningsafstemningssamtaler’ med deltagelse af barnet, forældre, plejeforældre, sagsbehandler og familieplejekonsulent. Formålet med de samtaler er at afstemme de involverede parters forventninger – både inden og undervejs i anbringelsen.

- Det er også for at danne grobund for at konstruktivt samarbejde fremover. Og for at sikre os, at både barnet, forældrene, plejeforældrene og forvaltningen har hørt det samme, så vi kan undgå misforståelser, siger Signe Bressendorff.

Hun uddyber: - Grundtanken bag projektet er nemlig, at familieplejeanbragte børn bedst trives og udvikles, hvis barnet, forældrene, plejeforældrene og forvaltningen kan samarbejde. Det tror vi er den bedste måde at undgå sammenbrud i anbringelsen.

Opfølgning undervejs i projektet

Det er planen, at barnet og forældrene i nogle tilfælde skal have tilbud om at møde flere plejefamilier inden den endelige plejefamilie vælges.  Derefter vil der være hyppige opfølgninger i det første år af anbringelsen, hvor der tales med bådet barnet og plejeforældrene i plejefamiliens hjem. Desuden vil barnets og deres forældre blive interviewet undervejs, og der vil blive afholdt et fokusgruppeinterview med nogle af plejeforældrene.

- Formålet med det er at opnå viden om, hvordan børn og forældre har oplevet matchningsprocessen og om de har følt sig hørt og inddraget. Og så vil vi også gerne høre dem om, hvilke faktorer, der har været vigtige for dem i forhold til at finde den rette plejefamilie, forklarer Signe Bressendorff.

Samtidig med projektet arbejder en kontrolgruppe med matching, som de hidtil har gjort i 25 andre sager. Det vil sige, at de arbejder uden den øgede inddragelse af barn og forældre, uden forventningsafstemningssamtaler og uden de hyppige opfølgninger, som er vigtige dele af den nye metodeguide. På den måde er der mulighed for at sammenligne metoderne, og konsulenthuset Cubion har til at opgave at følge arbejdet og til sidst evaluere resultaterne for den nye metodeguide versus de hidtidige metoder.

Kontakt

Signe Bressendorff

Projektleder
+45 40 48 57 62