Ny runde Makkerlæsning i støbeskeen

22.11.2016
  • ""
Der er en ny runde ’Makkerlæsning’ på vej fra august 2017. Plejeforældre, som ikke har deltaget endnu, kan forvente at blive kontaktet.

Center for Familiepleje og Socialstyrelsen er for øjeblikket i gang med at afprøve en læsetræningsmetode kaldet Makkerlæsning på en række plejefamilier og plejebørn. De deltagende plejeforældre læser sammen med deres plejebarn 3 gange om ugen i 4 måneder. Læsningen foregår i plejefamiliens hjem - og barnets læsefærdigheder forbedres markant som resultat af læsningen.

- Erfaringerne fra de medvirkende plejefamilier er indtil videre meget positive. Flere plejeforældre oplever, at deres plejebørn er blevet bedre læsere, har fået øget tro på egne evner og motivation for læring. Nogle fortæller også, at de har fået et tættere forhold til deres plejebarn, fordi læsningen med barnet har etableret et rum for nærvær og socialt samvær, der har bragt dem tættere sammen, siger Line Klyvø, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Center for Familiepleje har derfor indsendt en ny ansøgning til Socialstyrelsen om at deltage i et Makkerlæsnings-forløb igen fra august 2017. Hvis der gives grønt lys, vil Center for Familiepleje kontakte alle de plejefamilier, der endnu ikke har medvirket i Makkerlæsning, som har plejebørn, der skal starte i hhv. 3. og 5. klasse efter sommerferien 2017. Denne gang får også netværksanbragte børn og deres plejeforældre mulighed for at deltage og få glæde af indsatsen.

Hvis I som plejeforældre er indenfor denne gruppe, kan I derfor forvente at blive kontaktet af Center for Familiepleje i januar og februar 2017, både over mail og telefon med tilbud om og opfordring til at tilmelde sig Makkerlæsning.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82