Ny runde Makkerlæsning starter

27.02.2017
  • ""
Nu starter en ny omgang Makkerlæsning for plejefamilier, samtidig med at interviews peger på gode resultater hidtil.

Center for Familiepleje er kommet med i en ny runde Makkerlæsning i samarbejde med Socialstyrelsen og Als Research. Center for Familiepleje har derfor kontaktet plejefamilier med børn i alderen 8 -12 år med tilbuddet om at medvirke i Makkerlæsning efter sommerferien.

- Igen har en del familier valgt at takke ja, herunder som noget nyt også netværksplejefamilier.  Det er vi glade for, siger Line Klyvø, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Den første omgang Makkerlæsning har fundet sted i løbet af efteråret og vinteren 2016. En række plejeforældre har været på kursus i metoden, og i de efterfølgende 4 måneder har de læst 3-4 gange om ugen med deres plejebarn. Forløbet er blevet fulgt af Rambøll, trygfonden og professor Bo Vinnerljung, som står for at evaluere forløbet. Evalueringen vil vise, om forløbet reelt har bidraget til at forbedre børnenes læsefærdigheder.

Positive tilbagemeldinger på første omgang

Projektleder Line Klyvø har interviewet flere af de medvirkende plejeforældre, og deltagerne omtaler forløbet meget positivt.

Eksempelvis fortæller en plejemor, at familien i starten var lidt udfordrede af nogle andre problemer, som plejedatteren baksede med. Men da de endelig kom i gang med læsningen, kørte det bare derudaf.

- Hun læser hurtigt nu og ligger på 2. pladsen på landsplan. Vi synes også, det har været hyggeligt og sjovt, og jeg har fået et endnu tættere forhold til vores plejedatter af det her, fortæller plejemoren.

God effekt på allerede stærke læsere

En anden plejemor siger, at læsningen har haft god effekt på hendes plejesøn, selv om han var en god læser på forhånd.

- Læsningen gav nogle andre positive effekter. Vi fik talt sammen om ord og begreber i teksten, og på den måde fik vi styrket hans begrebsforståelse og ordforråd.

En tredje plejemor siger, at den tætte stund samme med læsning har ført til nogle snakke om helt andre ting – og dermed bragt hende og plejebørnene tættere på hinanden.

- Super godt med fokus på barnets interesser og ønsker, fint med selvvalgt litteratur og godt at få det skemalagt, så læsningen ikke er til diskussion. Det er imponerende at se hvor hurtigt det bare gik meget meget bedre med vores plejedatters læsning.  Virkelig, virkelig godt initiativ, fortæller plejemoren.

Den nye omgang Makkerlæsning skal efter planen starte til august 2017.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82