Ny vejledning om plejebørns samvær

09.05.2014
  • Vejledning
    Colourbox.com
Videnscenter for Familiepleje har netop udgivet en ny vejledning om samvær mellem anbragte børn og deres netværk.

Vejledningen, Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge, henvender sig primært til fagfolk, og formålet med den er, at give dem redskaber til at træffe gode beslutninger, som lever op til lovens krav og er til gavn for de anbragte børn.

Videnscenter for Familiepleje har i januar 2013 udgivet en vejledning om fastsættelse af samvær mellem børn i familiepleje og deres netværk. Vejledningen er til intern brug i Københavns Kommune og udarbejdet for at give medarbejderne konkrete værktøjer til at træffe kvalificerede beslutninger om samvær.

Baggrunden for Videnscentrets vejledning i Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge er en undersøgelse af samværsområdet Når samværet er svært – perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune fra 2011. Undersøgelsen viste blandt andet, at der mangler entydige retningslinjer for beslutninger om plejebørns samvær, som derfor afhænger af den enkelte sagsbehandlers vurdering og værdisæt.

Baseret på forespørgsler fra praksis om konkrete retningslinjer

Undersøgelsen af plejebørns samvær udspringer af praksis på området, idet der flere gange har været forespørgsler fra socialarbejdere i Københavns Kommunes socialcentre om muligheden for at sætte fokus på problematikker omkring familieplejeanbragte børns samvær med deres forældre. Flere socialarbejdere gav udtryk for, at beslutninger om børns samvær med deres forældre ofte er præget af individuelle overvejelser, hvor den enkelte socialarbejder i mindre grad er sig bevidst om de værdier samværet fastsættes ud fra.

Samvær og samarbejde har stor betydning for anbringelsens succes

Undersøgelsen af plejebørns samvær viste også, at en væsentlig forudsætning, for at en familieplejeanbringelse kan blive en succes, er, at samarbejdet mellem det anbragte barns forældre og plejeforældre fungerer tilfredsstillende. Beslutninger om anbragte børns samvær med deres forældre, er derfor et anliggende af stor betydning.

Samvær til gavn og glæde for de anbragte plejebørn

Formålet med vejledningen i Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge er at give medarbejderne i Københavns Kommune redskaber til at træffe kvalificerede beslutninger om samvær, så de samværsordninger, der iværksættes er til glæde og gavn for barnet og i tråd med hensigterne i Barnets Reform.

Kontakt

Line Klyvø

Projektleder
+45 21 35 46 82