Ny VISO-koordinator i VABU: ’Barnets tarv er det vigtigste’

07.12.2016
  • ""
Jill Byrnit er ny VISO-koordinator i VABU, og hun lægger vægt på et stærkt børneperspektiv.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) er en del af specialistnetværket i VISO under Socialstyrelsen. VISO rådgiver borgere og offentlige fagfolk i sager om udsatte børn, unge og voksne eller børn, unge og voksne med handicap. VABU rådgiver mest i vanskelige anbringelsessager, der vedrører børn i plejefamilier, samt VISO-sager om anbringelser af børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Nu er psykolog Jill Byrnit startet som VISO-koordinator i VABU. Jill kommer med bred erfaring på børneområdet, bl.a. har hun arbejdet som børnesagkyndig i en række kommuner og er tidl. skolepsykolog. Jill har været vicestudieleder for Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og har gennem mange år arbejdet som forsker og forfatter til fagbøger om personligheds- og udviklingspsykologi.

Vi har spurgt Jill, hvordan baggrunden som børnesagkyndig kan hænge sammen med hendes arbejde som VISO-koordinator:

- Gennem årene som børnesagkyndig har jeg fået et ret godt indblik i, hvordan sagerne om tvangsanbringelse foregår, fx i forhold til sagsbehandlerens arbejde og perspektiv. Jeg kan derfor ofte se, hvor eventuelle konflikter kunne opstå, samt om der er nogle områder, som det er ekstra vigtigt at få belyst.  Jeg synes også, at jeg har lært at tale et sprog, som alle sagens parter forstår. Hvis jeg mener noget som psykolog, så ved jeg hvordan jeg kan ’oversætte’ det, så det kan spille sammen med de begreber, som sagsbehandleren fra kommunen bruger, siger Jill Byrnit.

Hun peger på, at det er nødvendigt at have et stærkt børneperspektiv i de ofte komplicerede sager, hvor der kan være mange interesser på spil.

- Jeg lægger især vægt på et meget stærkt børneperspektiv, som jeg ved, man også gør i VABU. Gennem tiden som børnesagkyndig har jeg også lært, at man hurtig kan få ondt af flere af de implicerede parter, fx forældrene. Det kan være rigtigt hårdt at sidde med en forælder, hvis barn skal måske skal fjernes. Men lige meget, hvor ondt jeg måtte have af den forælder, så er barnets tarv er det vigtigste. Vi prøver at høre, hvad barnet siger, og koble det med vores egen vide om, hvilke behov et barn i netop den alder kan have, siger Jill Byrnit.

VABU har i 2016 behandlet 11 VISO-sager, hvoraf størstedelen var længerevarende udredninger.