Nye opgaver på handicapområdet

09.05.2014
  • barn med handicap
    Foto: Socialstyrelsen
Nye opgaver på handicapområdet i samarbejde med Handicapcenter København

Center for Familiepleje skal fremover samarbejde med Handicapcenter København om at løse opgaver for de plejefamilier, som har børn med handicap i pleje eller aflastning. Det skal fungere på samme måde som samarbejdet med Børnefamiliecenter København, som henviser de børn, som centrets nuværende plejefamilier har ansvaret for. Samarbejdet betyder, at Center for Familiepleje bliver udvidet med ca. 30 døgnplejefamilier og godt 100 aflastningsfamilier.

Primo 2013 er det besluttet, at Center for Familiepleje skal overtage det fulde ansvar for de pleje- og aflastningsfamilier, som Handicapcenter København har indgået aftaler med og administreret indtil nu. Det drejer sig om ca. 100 aflastningsfamilier og ca. 30 døgnplejefamilier. Aftalen indebærer, at Center for Familiepleje – fra en endnu ikke fastsat dato i løbet af foråret – vil få det fulde ansvar for plejefamiliernes kontraktlige vilkår; udbetaling af vederlag, ansøgninger om supplerende ydelser osv. Center for Familiepleje skal endvidere stå for den løbende rådgivning af plejefamilierne, efteruddannelse, supervision mv.

Handicapcenter København har fortsat tilsyn med børnene

Det er fortsat Handicapcenter København, som har det fulde ansvar for beslutninger vedrørende børnene i samarbejde med børnenes forældre, herunder at føre de lovpligtige børnesamtaler som led i opfølgning på barnets handleplan. Det er tanken, at barnets sagsbehandler og familieplejekonsulenten fra Center for Familiepleje skal indgå et dynamisk samarbejde, som skal fremme et helhedssyn på anbringelsen og styrke kvaliteten i anbringelsen.

Velafprøvet model for samarbejde

Denne model er allerede i funktion på det store børneområde i kommunen, og Center for Familiepleje samarbejder i dag godt med Børnefamiliecenter København om de knap 400 børn, som er anbragt i vores plejefamilier. Dertil kommer et par hundrede børn i aflastningsfamilier.

Vores nye pleje- og aflastningsfamilier fra Handicapcenter København, vil alle blive direkte informeret, og vi ser frem til at samarbejde med en gruppe plejefamilier, som i det daglige har andre erfaringer og udfordringer end dem, vi kender til.

Udvalgte medarbejdere fra Handicapcentret flytter med

Til at støtte udviklingen af kvaliteten i vores nye virksomhed vil flere medarbejdere fra Handicapcenter København fremover blive tilknyttet Center for Familiepleje som familieplejekonsulenter og i administrative funktioner, så plejefamilierne ikke skal opleve tab af viden om dem selv og deres børn.