Nye videnskurser i Børnekataloget

26.03.2015
Videncenter for Familiepleje underviser i lovgivning, toneangivende forskning og best practise på familieplejeområdet.

Fra 2015-2017 skal Videnscenter for Familiepleje stå for 4-5 årlige kursusdage i best practise inden for familieplejeområdet. Kurset udbydes af Socialstyrelsen via Børnekataloget og henvender sig til familieplejekonsulenter og sagsbehandlere.

Det overordnede formål med kurset er at bidrage til, at kommunernes arbejde på familieplejeområdet i højere grad bliver baseret på viden. Kurserne lægger sig op ad den toneangivende forskning på området og giver eksempler på, hvordan den nyeste viden kan omsættes til praksis.

På kurset berøres temaer som: tryg tilknytning, vurdering af plejeforældres mentaliseringsevne, samvær, ophør og sammenbrud samt anbringelse af nye børnegrupper som fx teenagere og børn med handicap og kronisk sygdom. Desuden vil lovgivningen på området samt videnscentrets egen forskning blive præsenteret og inddraget i undervisningen.

Det er Seminarer.dk, som har vundet opgaven og bedt Videnscenter for Familiepleje om at udvikle kurset. Undervisningen foregår på de sjællandske professionshøjskoler.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08