Nyt pilotprojekt: Akutplejefamilier til unge i æreskonflikter

09.05.2014
  • ""
Nyt københavnsk projekt skal sikre, at flere unge i æresrelaterede konflikter kan finde ro og tryghed i en plejefamilie.

En del af de unge, der er ramt af æresrelaterede konflikter, kan med fordel anbringes i familiepleje frem for på en døgninstitution. Center for Familiepleje og Center for Forebyggelse og Rådgivning har derfor indledt et fælles pilotprojekt, der skal rekruttere og uddanne plejefamilier, som kan tage imod denne lille, men stærkt udsatte målgruppe.

De unges sikkerhed er ofte udfordret på institutionerne

Der er dårlige erfaringer med at anbringe unge i æresrelaterede konflikter på akut- og døgninstitutioner: Det kan være svært at sikre de unge, der i en periode skal skjules fra deres familie, tilstrækkeligt mod at blive fundet på grund af de andre unge på institutionen. Desuden forlader nogle af de unge hurtigt anbringelsesstedet, fordi de ikke føler sig tilpas på institutioner med danske unge, som ofte har helt anderledes problematikker.

Flere unge i æreskonflikter ønsker selv en plejefamilie

Christina Elle fra Etnisk Konsulentteam i Center for Forebyggelse, der rådgiver Københavns Kommunes medarbejdere på området, mener, at en del af de unge ville profitere mere af at bo i en plejefamilie:

”De unge vi har kontakt med, er ofte meget umodne, fordi de har levet forholdsvist isoleret. Ud over de skader de har fået af en barndom, hvor de har følt sig uønskede, ikke-elskede og mødt med mistillid, er de ofte også sekundært traumatiserede på grund af forældrenes flugt- og krigstraumer. Det er derfor overvældende for dem, at komme på en institution, hvor der foregår alt det, de hele deres liv er blevet holdt meget langt væk fra. Mange af de unge ønsker sig og ville have bedre af at komme i en plejefamilie,” vurderer Christina Elle.

Regeringens nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012 peger på de samme problematikker, og der er derfor afsat SATS-puljemidler i 2013-14 til opkvalificering af eksisterende døgntilbud, så de bedre kan rumme og beskytte unge i æresrelaterede konflikter.

Gode erfaringer med udvikling af specialfamilier

Center for Familiepleje har gode erfaringer med projektudvikling af special-plejefamilier. Siden 2009 har centret kunnet tilbyde børnefamilieenhederne akutplejefamilier og siden 2012 forstærkede plejefamilier til børn og unge med særlige behov.

Ekstra uddannelse og løbende supervision

I efteråret 2013 begynder Center for Familiepleje at rekruttere og uddanne plejefamilier, som er indstillet på og rustet til at rumme unge i æresrelaterede konflikter. Plejefamilierne rekrutteres med særligt fokus på robusthed og erfaring med teenagere med etnisk minoritetsbaggrund.

Plejefamilierne vil blive tilbudt et undervisningsforløb i de særlige problemstillinger, som de unge kan have – også med fokus på de unges sikkerhed, så de unge kan skjules for deres biologiske familier, om nødvendigt. Når der sker en anbringelse vil plejefamilierne desuden modtage løbende supervision og vejledning af Videnscenter for Familieplejes psykolog, Inge Loua, som har specialviden om æresrelaterede konflikter.

Center for Familiepleje forventer p.t. at der skal rekrutteres op mod fem plejefamilier, som vil stå klar til at modtage de unge.

Ønske om nationalt beredskab

For de fleste kommuner er sager med unge i æresrelaterede konflikter så sjældne, at kommunen hverken har viden om eller erfaring med, hvordan man bedst sikrer de unge. Men det er måske et forhold, pilotprojektet kan være med til at ændre:

”Vi håber, at erfaringerne fra pilotprojektet over tid kan føre til oprettelsen af et nationalt beredskab af plejefamilier med særlige kvalifikationer, som kommuner i hele landet kan trække på. Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed, og vi vil gerne gå forrest i udviklingen af et sådant beredskab,” siger Klaus Wilmann, der er centerchef i Center for Familiepleje.
Plejefamilier, som er interesseret i at deltage i projektet, kan kontakte projektleder Inge Loua.