Nyt projekt om anbragte børns skolegang

24.06.2014
  • Skolepige
    Foto: Colourbox.com
Projektet skal skabe ny viden og metoder, der kan sikre, at flere anbragte børn og unge får en god skolegang.

Videnscenter for Familiepleje har netop begyndt et nyt projekt om anbragte børn og unges skolegang. En række undersøgelser dokumenterer, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere i skolen end andre børn. De har hyppigere skoleskift, højere fravær, lavere karakterer og afslutter sjældnere folkeskolens afgangsprøve.

Formålet med projektet er at skabe ny viden, metoder og materialer, der kan være med til at sikre, at flere anbragte børn og unge får en god skolegang og ender med at gennemføre folkeskolen.

Fokus på børnenes perspektiv

Et projekt af denne type er ikke tidligere gennemført i Danmark. Det nye er blandt andet, at børn og unges perspektiv ligger til grund for projektets design og gennemførelse. Videnscentret har integreret børneperspektivet i projektet på flere måder:

  • Etablering af en ungeforskergruppe, som består af tolv anbragte børn og unge. Gruppen mødes fire til fem gange i løbet af projektperioden og deltager i udformningen og formidlingen af projektet.
  • Ti børn og unge interviewes narrativt med udgangspunkt i deres erfaringer og livsverden.
  • En åben tilgang til, hvad der kan bidrage til en god skolegang, herunder anbragte børn og unges særlige kompetencer.

Fokus på sociale hjælpeforanstaltninger

Det er også nyt, at de sociale hjælpeforanstaltninger omkring børnene, og ikke selve skolen, er det primære fokus. Projektet omfatter derfor også fokusgruppeinterviews med plejeforældre, sagsbehandlere, skolelærere, familieplejekonsulenter og personale på døgninstitutioner. Desuden omfatter projektet også en registerundersøgelse, der skal afdække, hvilke faktorer der har betydning for anbragte unges gennemførelse af folkeskolen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Center for Dag- og Døgninstitutioner for skolesøgende børn. Det medfinansieres af Velfærds- og Forskningsfonden for pædagoger og forventes afsluttet i 2016.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08