Nyt projekt om effekterne af at anbringe børn og unge

08.06.2015
  • SFI og KU undersøger effekten af familiepleje
    Foto: Colourbox.com
Hvad er effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet? Og hvad er det, der virker, fx i familieplejen? Det vil nu blive undersøgt.

I de kommende år bliver anbringelsesområdet sat under lup. Et storstilet forskningsprojekt vil i tre delprojekter forsøge at komme hele vejen rundt: Hvilke faktorer spiller ind på kommunernes beslutninger om at anbringe børn og unge og på valget af anbringelsessted? Hvordan fungerer familiepleje som foranstaltning; hvori består de virkningsfulde elementer? Og hvad er effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet?

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem SFI, Københavns Universitet og Københavns Kommune, og de ordinære og forstærkede plejefamilier, som er ansat af Center for Familiepleje vil i juni 2015 modtage en invitation til at deltage som informanter sammen med deres børn og plejebørn.

En omkostningstung indsats

Baggrunden for projektet er blandt andet, at anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er en af velfærdsstatens mest indgribende og omkostningstunge indsatser: Det anslås, at 70 procent af de offentlige udgifter til udsatte børn og unge bruges på anbringelser. Alligevel viser undersøgelser, at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad formår at kompensere for en svær start på livet, idet tidligere anbragte klarer sig markant dårligere end gennemsnittet på områder som fysisk og psykisk sundhed, skolegang og beskæftigelse.

Undersøgelsen kombinerer kvantitative og kvalitative metoder, og ambitionen er, at det ikke alene skal blive muligt at sige noget om, hvilke effekter en anbringelse har, men også om hvorfor nogle anbringelser er mere effektive end andre.

Tværfaglig forskning tæt på praksis

Projektet gennemføres frem til 2019 af erfarne forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Økonomisk Institut og Sociologisk Institut på Københavns Universitet (KU) i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Desuden er Professionshøjskolen Metropol involveret som formidler til de faggrupper, som arbejder med udsatte børn og unge.

Familieplejens aktive ingredienser

Det overordnede projekt er organiseret i flere delprojekter, og på familieplejeområdet vil forskerne følge en række plejefamilier i deres hverdag for at blive klogere på det, de kalder familieplejens aktive ingredienser, dvs. de relationer og andre faktorer, som udgør familieplejens virkningsfulde elementer.

Denne del af projektet er netop sat i gang, og de to forskere, Stine Luckow (SFI) og Tea Bengtsson (KU) vil i løbet af juni 2015 søge deltagere blandt de plejefamilier, som arbejder for Københavns Kommune. Deres ønske er, at følge familierne i et år, hvor både de og deres børn og plejebørn besøges og interviewes ad flere omgange.

De to forskere søger viden om, hvordan hverdag og familieliv udformer sig i en plejefamilie: Hvornår er det sjovt og givende at være plejefamilie? Og hvordan håndterer familierne de indbyggede dilemmaer, som fx, at plejefamilien skal opbygge stærke relationer til plejebarnet samtidig med, at anbringelsen til enhver tid kan ophæves uden deres samtykke.

Finansiering og løbetid

Projektet Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge: et studie af anbringelsesforanstaltningens effekter og aktive ingredienser er finansieret af Trygfonden med 7,9 mio. kroner og forventes at løbe frem til 2019.