Nyt samarbejde med Børnehjælpsdagen

09.05.2014
  • ""
    Foto: Kim Agersteen, Børnehjællpsdagen
Børnehjælpsdagen vil fremover hvert år invitere til lysfest i Tivoli og sommerudflugt i Zoologisk Have på Frederiksberg.

Center for Familiepleje har indledt et samarbejde med Børnehjælpsdagen, som betyder, at de døgnplejefamilier som har børn fra Københavns Kommune fremover vil få flere nye tilbud. Blandt andet vil Børnehjælpsdagen hvert år invitere til lysfest i Tivoli og sommerudflugt i Zoologisk Have på Frederiksberg.

Flere tilbud til plejebørn fra 2013

Der er trængsel foran hovedindgangen til Tivoli. Den officielle åbning er først i morgen, men Børnehjælpsdagen har sikret en stor del af landets plejebørn og deres familier en af de særlige billetter. Det er den 10. april, og mens solen langsomt bryder frem efter en kold forårsdag, står børn og voksne i alle aldre og venter på at komme ind.

De Københavnske plejebørn er med for første gang, og kommunen er godt repræsenteret: I alt 95 familier er mødt op.

Børnehjælpsdagen har arrangeret ture og fester for anbragte børn og unge gennem flere år, men fra 2013 har organisationen udvidet den kreds, der får organisationens tilbud – i første omgang til plejebørn i København og på Sjælland. På sigt er det meningen, at det skal være landsdækkende.

Lysfest i Tivoli og sommerudflugt til Zoo

Lysfesten i Tivoli er et særligt arrangement, som finder sted en aften i det tidligere forår, og hvor der kun er adgang for særligt inviterede. Til gengæld er alle forlystelser åbne og gratis, når man først er kommet ind. Tidligere blev der afholdt to lysfester, men fremover vil plejebørnene blive inviteret om foråret, mens efterårets tilbud gives til institutionerne.

Sommerudflugten til Zoo, der i år fandt sted den 16. juni er for alle. Og for begge arrangementer gælder, at Center for Familiepleje sørger for, at alle vores døgnplejefamilier bliver gjort opmærksom på arrangementerne i god tid, så de kan nå at tilmelde sig.

Drømmebank og designersolbriller

Men Børnehjælpsdagen har ikke kun fokus på at skabe fælles oplevelser for hele plejefamilien. Organisationen har også i flere år gjort en indsats for at gøre konfirmationsdagen til noget helt specielt ved at give en ekstra konfirmationsgave. I 2013 var det et par designersolbriller ledsaget af et kort underskrevet af to af Børnehjælpsdagens ambassadører – Sofie Lassen-Kahlke og Peter Mygind. En hilsen, som vi i Center for Familiepleje har hørt, at mange af de unge konfirmander blev rigtig glade for.

Forældresamtykke til fotografering

Da Børnehjælpsdagen gerne vil øge kendkabet til organisationens arbejde, og dagspressen gerne vil fotografere og tale med de deltagende børn og familier, beder Børnehjælpsdagen om, at de deltagende børn får deres biologiske forældres samtykke til at blive fotograferet under arrangementerne.

Hvis I som plejefamilie ikke har fået tilsendt samtykkeerklæringen, bedes I venligst kontakte jeres familieplejekonsulent i Center for Familiepleje. Bemærk dog, at det ikke er en betingelse for at deltage.

 

Laserbanen skal da afprøves! Her er det Nikolaj K. Lindelykke, der har kastet sig over udfordringen sammen med Lisbeth Østergaard og Karsten Green til Børnehjælpsdagens arrangement i Zoo den 16. juni 2013. Foto: Kim Agersten, Børnehjælpsdagen