Politisk fokus på familiepleje

23.06.2014
  • Socialminister Manu Sareen
    Socialministeriet
Socialminister Manu Sareen er i gang med at gennemgå familieplejeområdet – formålet er bl.a. at forebygge sammenbrud.

Socialminister Manu Sareen indledte tidligere på foråret en gennemgang af plejefamilieområdet med det formål at få et større indblik i de udfordringer, der findes på området og identificere behov for eventuelle lovændringer eller andre politiske initiativer. Arbejdet skal medvirke til at nå det sociale 2020-mål om færre sammenbrud i anbringelserne.

Tekst: Anne Melchior Hansen

Fokus på gode anbringelser

Socialministerens undersøgelse skal se nærmere på, hvad der skal til for at give gode anbringelser i plejefamilier. Herunder:

  • Hvordan findes den rigtige plejefamilie til det enkelte barn?
  • Hvordan bliver plejefamilien bedst klædt på til opgaven?
  • Hvordan kan vi understøtte et godt samarbejde mellem kommunen og plejefamilien?
  • Hvordan kan vi mindske sammenbrud i anbringelserne?

Alle børn har behov for en nær og stabil relation til omsorgsfulde voksne, som kan give tryghed og stabilitet i hverdagen – og det gælder selvfølgelig også de anbragte børn. Og netop her kan plejefamilier noget unikt – for de kan give barnet en helt almindelig familie og en hverdag så tæt som muligt på andre børns. 

Socialminister Manu Sareen, da undersøgelsen af familieplejeområdet blev sat i gang.

Dialogmøder med børn og fagfolk

Gennemgangen af plejefamilieområdet indebærer blandt andet, at Ankestyrelsen er i færd med at undersøge samarbejdet mellem plejefamilier og kommunerne, og at ministeriet har afholdt dialogmøder med fagfolk og eksperter på området, hvor centerchef Klaus Wilman og chef for Faglig Afdeling Anne Melchior Hansen har deltaget og bidraget med Center for Familieplejes erfaringer og udviklingstiltag.

Børnerådets ekspertpanel, der består af en række anbragte børn og unge, har også holdt møde med socialministeren, hvor de har bidraget med deres erfaringer og syn på at vokse op i en plejefamilie.

Politiske initiativer i vente

Ankestyrelsens undersøgelse forventes offentliggjort efter sommerferien og i slutningen af september indleder socialministeren forhandlinger om næste års satspulje, hvor vi kan forvente, at gennemsynet af familieplejeområdet vil udmønte sig i politiske initiativer. Vi følger spændt processen og vil informere om forløbet hen over efteråret.

Anne Melchior Hansen er chef for Faglig Afdeling i Center for Familiepleje.

Kontakt