Samarbejdssamtaler – et nyt tilbud

09.05.2014
  • ""
Samarbejdssamtaler – et nyt tilbud til plejefamilier med børn anbragt af Københavns Kommune

Det er en stor belastning for børnene, når der er åbne eller underliggende konflikter mellem plejefamilien og de biologiske forældre. Det påvirker deres trivsel og kan i værste fald føre til et sammenbrud i anbringelsen. Derfor har Center for Familiepleje uddannet seks medarbejdere i en ny metode – samarbejdssamtaler – som kan hjælpe de voksne omkring barnet med at skabe et konstruktivt samarbejde.

Professionel hjælp til samarbejdet

Aftaler om samvær, som gang på gang bliver aflyst eller oplevelsen af at være hægtet helt af barnets hverdag og opdragelse. Der kan være mange grunde til, at der opstår konflikter eller knas i samarbejdet mellem plejefamilie og biologiske forældre, og det kan kræve professionel hjælp at få samarbejdet tilbage på sporet.

Derfor har Center for Familiepleje uddannet seks medarbejdere i en ny metode – samarbejdssamtaler – som kan hjælpe de voksne omkring et anbragt barn med at skabe en forstående og konstruktiv kultur i samarbejdet. Center for Familieplejes vifte af tilbud til plejefamilier, der har brug for supervision eller mere aktiv hjælp til at håndtere en situation, er dermed blevet udvidet.

Gensidig forståelse giver bedre samarbejde

Samarbejdssamtaler kan være en god løsning, uanset om barnet er anbragt i døgn-, netværks- eller aflastningspleje. Derudover kan metoden bruges af plejefamilier, som har mange konflikter, f.eks. med en anbragt teenager.

Metoden handler grundlæggende om at skabe gensidig tillid, afstemme forventninger og indlære konstruktive måder at samarbejde på. Det sker gennem samtaler, som øger parternes forståelse for hinandens ønsker og behov, og motiverer til at undgå de konflikter, som er så skadelige for børnene.

Samtalerne følger et struktureret forløb og afsluttes med nedskrevne aftaler på de vigtigste områder. Familierne har selv ansvaret for de løsninger, de finder frem til. Samarbejdskonsulentens rolle er primært at guide dem gennem processen.

Fra forventningsafstemning til voldsomme konflikter

Metoden forudsætter, at begge parter er motiverede for at mødes og gå i dialog om at gøre en fælles indsats. Men når den forudsætning er på plads, kan samarbejdssamtaler bruges på et bredt spænd af konflikttyper – også de meget svære, som f.eks. æresrelaterede konflikter mellem unge med etnisk minoritetsbaggrund og deres forældre.

I Center for Familiepleje er forventningen, at samarbejdssamtaler både vil blive brugt forebyggende ved opstart af plejeforhold og mæglende for at afspænde eksisterende konflikter

Gode erfaringer via VISO - Socialstyrelsens specialistrådgivning

Selv om samarbejdssamtaler er et nyt tilbud i Center for Familiepleje har konsulenterne allerede gode erfaringer med at bruge metoden i de svære sager, da Videnscenter for Familiepleje gennem længere tid har tilbudt denne konfliktløsningsmetode gennem VISO, som er Socialstyrelsens specialistrådgivning.

Et internt tilbud til plejefamilier med børn fra København

Center for Familieplejes tilbud om samarbejdssamtaler henvender sig kun til plejefamilier med børn anbragt af Københavns Kommune. Det er barnets sagsbehandler, der skal bevilge og bestille forløbet.

Plejefamilier, som gerne vil have hjælp til at få et bedre samarbejde med barnets biologiske forældre, kan kontakte deres familieplejekonsulent i Center for Familiepleje. Familieplejekonsulenten kan ikke bevilge et forløb, men vejlede om mulighederne og sende sagen videre.