Seminar: Vidensdeling om familiepleje

31.05.2016
  • Signe Bressendorff holder oplæg om plejeforældres tilknytningsevne
  • Mette Larsen holder oplæg om anbragte børns skolegang
Vidensdeling. Det var nøgleordet på et seminar om familiepleje, som VABU afholdt for Socialtilsynet og andre interessenter fra hele landet.

- Vi vil gerne ud med vores undersøgelser, og I er jo målgruppe for os. Derfor vil vi gerne høre, hvad I synes.

Sådan lød det fra Mette Larsen, antropolog og leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) på seminaret, som var afholdt med støtte fra Egmont Fonden og foregik onsdag den 18. maj.

På seminaret gjorde Videnscenter for Anbragte Børn og Unge status over nye projekter og anbefalinger om familiepleje. Formålet var, at tilsynsenhederne sammen med andre videnspersoner på området kunne udveksle erfaringer og drøfte tiltag, der kan styrke arbejdet med at godkende og føre tilsyn med plejefamilier.

Interviewguide om plejefamiliers tilknytningsevne

Det er vigtigt, at plejeforældre er i stand til at etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær og kærlige følelser. Det kræver blandt andet, at de kan være åbne om følelser og indgå i forpligtende relationer. Det fremhævede Signe Bressendorff, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, i sit oplæg.

- Det er nødvendigt for at sikre, at plejebarnet får den omsorg, nærvær og tryghed som det har brug for, for at kunne udvikle sig i en positiv retning, sagde hun.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har derfor udviklet en interviewguide, som bruges af konsulenterne i Center for Familiepleje til at vurdere plejefamiliers evne til at skabe tilknytning. Signe Bressendorff gennemgik guiden og spurgte deltagerne om deres input: Hvordan undersøger man plejeforældres evne til at fastholde tilknytning til et barn?

Der var enighed i salen om, at det er en helhedsvurdering, som ikke kan afhænge af en enkelt guide eller model, men hvor blandt andet samarbejdsevner, erfaring m.m. også spiller ind.

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har lavet en opdateret vejledning til interviewguiden, som kan hentes her.

Rapport om anbragte børns skolegang på vej

Mette Larsen fortalte om en ny undersøgelse fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som sætter fokus på den støtte til skolegangen, som anbragte unge får fra kommunen. Derefter stillede hun et spørgsmål til deltagerne:

- Hvordan vurderer I, om plejeforældrene støtter plejebørnene i skolegangen?

Der var enighed om, at flere faktorer kan spille ind i den sammenhæng: fx om plejeforældrene er i stand til at samarbejde med lærerne, hvilke erfaringer plejeforældrene selv har med skolegang, om de har undersøgt markedet for gode skoler m.m. Samt om de værdisætter skolegang og læring, samt generelt forholder sig nysgerrigt og åbent til verden. Det blev desuden drøftet, hvor megen vægt man skal lægge på plejeforældrenes egen uddannelsesmæssige baggrund.

Rapporten om plejebørns skolegang udkommer i løbet af sommeren 2016.

Fokus på trivslen for plejebørn med kronisk sygdom eller handicap

Projektleder Carsten Kirk Alstrup fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge fortalte om en ny undersøgelse, som sætter fokus på gruppen af børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. Undersøgelsen er lavet med støtte fra Egmont Fonden, og formålet har været at sætte fokus på, hvad der skal til for at denne gruppe af børn og unge trives i familiepleje.

- Det kræver nogle særlige kompetencer hos plejeforældrene. Fx skal de kunne forholde sig til specifikke diagnoser, og acceptere ændringer i hverdagens struktur, sagde Carsten Kirk Alstrup.

Derefter var der debat i salen, hvor det lød til, at det var svært at rekruttere nok plejefamilier på området. Flere årsager kom frem: fx at det ofte kræver specifikke fysiske rammer at modtage et barn med handicap. Andre gange kan det være de biologiske børn i plejefamilien, som synes, at det er for stor en udfordring at have en plejesøskende, som kræver ekstra meget af plejeforældrene. Det blev nævnt, at der måske kunne være muligheder for rekruttering blandt plejefamilier, som selv er fysisk handicappede. Samt at det måske kunne hjælpe med flere opkvalificerende kurser om emnet.

Rapporten udkommer efter sommeren 2016.

Fælles interesser skaber grobund for  mere vidensdeling

Herefter præsenterede Signe Bressendorff projektet, ’Det gode match’, som er finansieret med støtte fra Egmont Fonden. Formålet er at skabe viden om, hvordan man skaber det gode match mellem et barn og en plejefamilie.

- Et godt match fra starten er nøglen til en vellykket familieanbringelse, sagde hun og uddybede:  – I mange tilfælde ved vi nemlig, at det er et mismatch fra starten, som fører til et senere sammenbrud mellem plejebarn og plejefamilie.

Til sidst blev konferencen bundet sammen af Mette Larsen, der opsummerede dagen:

- Der er et behov for, at vi snakker mere sammen, for vi har fælles interesser. Der er et behov for at vidensdele mere. Vi laver rapporter, og I spørger: hvorfor har I ikke interviewet os? Og det er en god pointe og en invitation, som vi vil tage imod.

Budskabet blev taget godt imod fra deltagerne.

-  Det er jo vidensdeling. Nogle gange kan man godt blive lidt usikker, når man sidder og skriver en rapport, og så er det jo rart at blive bekræftet i, at jeg gør noget af det rigtige, sagde Trine Hansen, tilsynskonsulent fra Socialtilsyn Øst.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08