Spørgeskema og interviews på trapperne

23.06.2014
  • ""
    Colourbox.com
Videnscentret indleder nu de første undersøgelser i projekt om anbragte børn med særlige behov som følge af kronisk sygdom eller handicap.

Videnscenter for Familiepleje indleder nu de første undersøgelser i projektet Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje. Projektet skal øge trivslen for børn med særlige behov og forbedre støtten til dem. Børnenes særlige behov kan skyldes handicaps eller kroniske sygdomme som fx epilepsi, bevægelseshandicap, ADHD og autisme. For at få viden om børnenes særlige behov har vi netop indledt en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse.

Spørgeskema til alle pleje- og aflastningsfamilier

Spørgeskemaundersøgelsen retter sig mod alle døgnpleje- og aflastningsfamilier. Vi vil gerne vide mere om, hvordan det er at være plejefamilie, både hvis ens plejebarn har et handicap eller en kronisk sygdom og hvis ens plejebarn ikke har det.

Formålet er bl.a. at undersøge, hvordan støtten til familier til børn med særlige behov kan forbedres. Spørgeskemaet udsendes snarest til alle Københavns Kommunes pleje- og aflastningsfamilier.

Interview med både børn, plejeforældre og fagfolk

Vi vil gerne interviewe i alt 12 børn med handicap eller kronisk sygdom, heraf otte børn i døgnpleje og fire i aflastning.  Derudover ønsker vi at interviewe fire børn, som enten er plejefamiliens biologiske børn eller plejesøskende til et plejebarn med handicap eller kronisk sygdom.

Vi interviewer også otte pleje- eller aflastningsforældre. Og derudover foretager vi fokusgruppeinterviews med plejefamiliekonsulenter og sagsbehandlere.

Plejebørn og forældre søges til interview

Vi har nu interviewet de første plejebørn og -forældre, men mangler stadig interviewpersoner, både børn og pleje- eller aflastningsfamilier. Interviewene varer mellem en og to timer og kan fx foregå i plejefamiliens hjem, eller hvis det foretrækkes i Videnscenter for Familiepleje eller et helt tredje sted.

Kontakt Carsten Kirk Alstrup på tlf. 26 77 46 65 eller pr. mail CarstenKirk.Alstrup@sof.kk.dk, hvis du skulle have lyst til at give interview. Vi ser frem til at høre fra dig.

Projektet er støttet af Egmont Fonden og forventes afsluttet i april 2016.