Tema-supervision - et nyt tilbud til plejefamilier

07.05.2014
Tema-supervision - et nyt tilbud til plejefamilier

Mange plejefamilier har stort udbytte af at sparre med andre familier, der oplever samme problematikker som dem selv. Derfor har Center for Familiepleje taget initiativ til etablering af temasupervision for mindre grupper af plejefamilier. Den første supervisionsgruppe er allerede nedsat og har fået temaet: At leve med en teenager i plejefamilien. Læs mere om Tema-supervision

Mange plejefamilier har stort udbytte af at sparre med andre familier, der oplever samme problematikker som dem selv. Derfor har Center for Familiepleje taget initiativ til etablering af temasupervision for mindre grupper af plejefamilier. Den første gruppe er allerede nedsat og har fået temaet: At leve med en teenager i plejefamilien.

Initiativet med temasupervision er blevet til på baggrund af en intern undersøgelse af plejefamiliernes interesse og behov for supervision samt de mange fordele, der er ved netop denne form.

Supervision med udgangspunkt i oplæg

Hvert møde indledes med et oplæg fra gruppens supervisor eller en ekstern oplægsholder. Og med udgangspunkt i de skiftende oplæg gennemføres supervision med afsæt i plejefamiliernes spørgsmål og erfaringer. Tanken er, at plejefamilierne skal kunne byde ind med ønsker, så de enkelte oplæg tager udgangspunkt i de aktuelt oplevede problematikker.

Rent praktisk består en supervisionsgruppe af 10 til 12 personer fra op til seks plejefamilier. Gruppen mødes fast en eftermiddag en gang om måneden i tre timer.

Center for Familiepleje overvejer senere på året at igangsætte andre supervisionsgrupper, hvis det er et ønske fra plejefamilier.

Et tilbud til plejefamilier med børn fra Københavns Kommune

Tema-supervision er et tilbud til døgnplejefamilier med børn, som er anbragt af Københavns Kommune. Plejefamilier, som ønsker at deltage i en temagruppe, skal kontakte deres familieplejekonsulent i Center for Familiepleje. Der er ikke p.t. ledige pladser i den første temagruppe.

Supervisionsgruppens sammensætning

Psykolog Pernille Gildsig er Supervisionsgruppens koordinator på Tema-supervisionen. De øvrige medlemmer af Supervisionsgruppen er Gitte Blachfeldt, Stine Brønnum, Jette Gram og Liselotte Reiter.