Traumeprojekt

10.03.2016
  • Foto: Colourbox.com
Udsatte børn med traume sættes i centrum i nyt projekt.

Center for Familiepleje deltager i et traumeprojekt sammen med Center for Familiebehandling & Psykologisk Rådgivning samt myndighedsenheder Amager og City/Østerbro. Som eksterne samarbejdspartnere er Gladsaxe Kommune, der indgår som mindre kommune så man kan sammenligne hvordan to kommuner fungerer i forhold til traumeprojektet og Syddansk Universitet, som vil stå for forskningsdelen og blandt andet uddanne et antal psykologer, således at traumebehandling af udsatte børn kan indgå som en naturlig aktivitet i BBU.

Projektet går ud på, at få de involverede myndigheder til at gøre en fælles indsats om at sikre bedre skolegang, uddannelse og social fremgang til udsatte børn, som er traumatiserede eller er i risiko for at udvikle traumer.  Det er sat som mål, at der skal udvikles en indsatsmodel for hvordan man dels kan forebygge traumer og ydermere screene og behandle traumer hos børn i alderen 4-12 år. Derudover er det et mål at formidle viden om traumers symptomer, konsekvenser og behandling til professionelle.

En af udfordringerne som har affødt projektet er, at opdage børns traume og ved hjælp af konkrete behandlingsmetoder, at give det traumeramte barn tilstrækkelig ’ro på’ sådan at barnet kan relatere til andre mennesker og gennemføre skolegang. Det er vigtigt at vi (familieplejekonsulenter, sagsbehandlere, psykologer, forældre og plejeforældre) samlet erkender når et barn har traume og dernæst lægger en fælles plan for at give barnet nogle tryghedsvilkår og muligheder for at udtrykke sig. Med traumeprojektet er der fokus på at gøre en samlet indsats for at bedre det traumeramte barns muligheder, for at finde ro i livet og rumme sit traume, og derved have gode muligheder for at klare sig godt både i skolen og socialt.

Projektet er gået i sin første fase, som pilotprojekt, hvor det endelige design skal på plads i 2016. Vores medarbejdere har været på kursus og er blevet introduceret til den hollandske psykolog Arianne Struik, som har udviklet metoden ’Sleeping Dogs Method’. Idéen er at, hvis man ved et barn har været igennem en eller flere traumatiserende episoder i sit liv, men at dette er undertrykt i barnet, skal man ikke lade barnet ”sove”. Den anden metode som bliver brugt i projektet er behandlingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), som har vist sig at være en effektiv behandling af børn med traumer.

Traumeprojektet er støttet med fondsmidler fra Egmondfonden og forventes at vare 5 år i perioden 2016 – 2020.

Læs mere på projektets hjemmeside https://traume.kk.dk/