VISO-rådgivning om æreskonflikter

10.10.2014
  • Videnscenter for Familiepleje rådgiver om æresrelaterede konflikter
    Foto: Colourbox.com
Videnscenter for Familiepleje rådgiver i VISO-regi kommuner om, hvordan de kan planlægge deres egen indsats mod æresrelaterede konflikter

Videnscenter for Familiepleje er tilknyttet Socialministeriets specialistrådgivning VISO, og et af de fagområder videnscentret dækker er anbringelser af etniske minoritetsbørn og unge i æresrelaterede konflikter.

De fleste VISO-rådgivningsforløb handler om konkrete sager, der vedrører et enkelt barn, men i forbindelse med den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter har VISO fået til opgave at rådgive kommunerne om, hvordan de selv kan planlægge deres egen indsats mod æresrelaterede konflikter.

I foråret 2014 var Videnscenter for Familiepleje tovholder på det første rådgivningsforløb for en kommune på Sjælland, der ønskede at forbedre kvaliteten af den indsats, som blev gjort i Socialforvaltningen, når børn og unge henvendte sig med æresrelaterede konflikter. Deltagerne var sagsbehandlere, ledere og familieplejekonsulent fra både børn/familie og unge-afdelingen.

Et eksempel på et rådgivningsforløb

Forløbet blev gennemført i tæt samarbejde med nogle af VISO’s andre specialister på området, nemlig Københavns kommunes Etnisk Konsulentteam og konsulent Marianne Nøhr Larsen fra Interkulturel Dialog.

Over tre dage gennemgik specialisterne forskellige temaer og iværksatte øvelser, der kunne træne deltagerne i at opfange og identificere æresrelaterede konflikter og vurdere akutte henvendelser fra unge, der frygter for repressalier begrundet i ære fra deres familie eller omgangskreds.

Hjælp til at skelne mellem risikoadfærd og kultur

Mange fagfolk i kommunerne føler sig usikre på, hvornår der er ære på spil, og hvordan de skal håndtere en henvendelse fra børn og unge om social kontrol eller vold, begrundet i ære.

”Derfor er det en vigtig del af vores rådgivning at tale om, hvordan fagfolk skal og kan få spurgt ind til kulturen uden at støde,” fortæller psykolog Inge Loua fra Videnscenter for Familiepleje, og fortsætter:

”Samtidig skal vi være meget skarpe, når en ung henvender sig om en æresrelateret konflikt med fare for vold eller repressalier mod den unge. I de tilfælde skal der hurtigt foretages en risikovurdering, der klart identificerer, hvad der bekymrer, og hvilke objektive tegn der er på, at den unge kan komme til at lide overlast. Derefter skal der udarbejdes en handlingsplan, så vi kan sikre os, at situationen ikke udvikler sig negativt,” forklarer Inge Loua.

Bestil et rådgivningsforløb

Kommuner, som er interesserede i et rådgivningsforløb i håndtering af æresrelaterede konflikter, kan kontakte VISO på telefon 72 42 40 00 eller e-mail: viso@socialstyrelsen.dk.